دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز

خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز

دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز

 استیون رابینز استاد پوهنتون سن دیه گو یکی از پرفروش ترین کتاب های مدیریت جهان را به تحریر در آورده است، او همچنان اصول کلی تقسیم کار، بهبود کیفیت، مدیریت استراتزیک، مبانی مدیریت و رفتار سازمانی را به بهترین شکل ارائه نموده.

کتاب کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز منبع بسیاری از دروس مدیریت پوهنتون ها محسوب می شود. او در فصل اول کتاب خویش یک سازمان را اینگونه مورد بررسی و تعریف قرار داده است:

رفتار سازمانی شامل چندین علوم مختلف مانند روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و..… است که رفتار سازمانی نامیده میشود. همچنین رفتار سازمانی در یک جمله عبارتست از مطالعه منظم عملیات، اقداات، نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل میدهند. همچنین وظایف مدیران موفق در رضایت کارمنان را در سه بخش زیر بررسی می کند:

1- میتوان بین رضایت شغلی فرد و تولید یا بهره وری، یک رابطه مستقیم برقرار کرد.
2- رضایت شغلی فرد با میزان غیبت و جابجایی او رابطه عکس دارد.
3- مدیران باید در برابر کارکنان احساس مسئولیت انسانی کنند.

برای دانلود این کتاب بالای لینک که در پائین قرار داده شده است، کلیک کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.