نمونه سوالات چهار جوابه تذکره الکترونیکی همراه با کلید جوابات

سوالات چهار جوابه تذکره

نمونه سوالات فورم های تذکره الکترونیکی همراه با کلید جوابات

نمونه سوالات

71-ماده پانزدهم طرزالعمل ریاست انسجام امور تذکره تابعیت در مورد یکی از موضوعات ذیل بحث می کند؟

(1) اصلاح سن مندرج تذكره
(2) درج تغییر حالت مدنی در تذکره
(3) تصب فوتوی تذکره ها
(4) تجديد فوتوی تذکره
گزینه (((4))) درست است.
———————————————————————————-
72-در قانون اساسی کشور،اصل ذیل قابل تعديل نمی باشد؟

(1) تعيين رييس جمهور
(2) لغو شورای ملی
(3) لغو كابينه
(4) پیروی از دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی
گزینه (((4))) درست است.
———————————————————————————-
73-در صورت مفقود شدن تذکره تابعیت به اساس رسيد اعلان حداقل چند رسانه همگانی مثنی آن توزیع می گردد؟

(1) 2 رسانه
(2) 3 رسانه
(3) 4 رسانه
(4) 1 رسانه
گزینه (((4))) درست است.
———————————————————————————-
74-تذکره تابعیت در حالت ذیل تجدید می گردد؟

(1) اكمال سن 17 سالگی
(2) مفقود شدن
(3) هیج کدام
(4) حريق شدن
گزینه (((1))) درست است.
———————————————————————————-
75-تاريخ صدور تذکره تابعیت در یکی از موقعیت های ذیل قرار دارد؟

(1) عقب تذكره
(2) همه درست است
(3) طرف راست تذکره
(4) طرف چپ تذكره
گزینه (((3))) درست است.
———————————————————————————-
76-مورد ذیل جرم پنداشته شده مرتکب آن طبق أحكام قانون مورد تعقيب على قرار می گیرد؟

(1) تبدیل نام شخص در تذکره تابعیت الى اكمال 18 سالگی توسط مرجع مربوطه
(2) قصدا شکستاندن یا خراب نمودن تذکره تابعیت
(3) هیچ کدام
(4) تصحیح نام در تذکره تابعیت توسط مرجع ثبت احوال نفوس
گزینه (((2))) درست است.
———————————————————————————-
77-تبعه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خارج ، تحت حمایه یکی از کشور های زیر قرار دارد ؟

(1) جوامع بین المللی
(2) افغانستان
(3) افغانستان و کشور خارجی که شخص در آن زندگی می کند
(4) کشور خارجی که شخص در آن زنده گی می کند
گزینه ((()2)) درست است.
———————————————————————————-
78-در یکی از حالات ذیل بدون اعلان و تصدیق دو نفر ، تذکره مثنی توزیع می گردد؟

(1) عدم تطبيق عکس با رویت ظاهری
(2) فرسوده شدن تذكره اصلی
(3) مفقود شدن تذكره اصلی
(4)حريق شدن تذکره اصلی
گزینه (((2))) درست است.
———————————————————————————-
79-اشخاص خارجی بدون در نظر داشت یکی از تعلقات زیر به تابعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته شده می تواند؟

(1)زبانی
(2)همه درست است
(3)جنم و تحصيل
(4)نژادی
گزینه (((2))) درست است.
———————————————————————————-
80-شخص بدون تابعیت و یا تبعه خارجی با یکی از شرایط ذیل به تابعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان پذيرفته شده می تواند؟

(1) اكمال سن 18
(2)اقامت بیش از پنج سال در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان
(3)تقدیم درخواست مبنی بر طلب تابعیت
(4) همه درست است

گزینه (((4))) درست است.
———————————————————————————-

معلومات مختصر؛

نام: سوالات تذکره الکترونیکی
تعداد سوالات: 115
زبان نوشتاری: فارسی
تعداد صفحات: 10
فارمت: PDF

12 دیدگاه دربارهٔ «نمونه سوالات چهار جوابه تذکره الکترونیکی همراه با کلید جوابات»

    1. جهان سپاس از لطف شما که زحمات زیادی را متقبل میشوید و سوالات را برای هموطنان خود به اشتراک می گذارید

  1. میوند همدرد

    نظری خاص ندارم فقط تشکری خاص میکنم از ایجادګر این ویبسایت به خاطر خدمات روزافزون شان موافق باشند

  2. جهان سپاس از لطف شما که زحمات زیادی را متقبل میشوید و سوالات را برای هموطنان خود به اشتراک می گذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.