نمونه سوالات چهار جوابه کانکور اداره تدارکات ملی

نمونه سوالات کانکور اداره تدارکات ملی

نمونه سوالات چهار جوابه کانکور اداره تدارکات ملی (PDF)


کتاب نمونه سوالات کانکور اداره تدارکات ملی 

این مجموعه شامل 1500 سوال و جواب می باشد که سوالات آن به شکل چهار جواب ترتیب گردیده است، و یکی از منابع بسیار خوب برای آزمون های استخدام در بخش تدارکات شمرده میشود.

نمونه سوالات:

سوال: مدت تسلیمی آفر یا در روش داوطلبی مفید بعد از صدور اطلاعیه چند روز است ؟

الف: 5-7 روز

ب: 10- 15 روز

ج:7- 60 روز

د: 14 – 60 روز

 

سوال: میعاد تسلیمی آفریا در داوطلبی باز داخلی بعد از نشر اعلان چند روز میباشد ؟

الف: 14-90 روز تقویمی

:21 -90 روز تقویمی

ج: 20-90 روز نقویمی

د: 7-90 روز تقویمی

 

سوال: داوطلب میتواند در مورد شرطنامه با مطالبه پیشنهاد طالب معلومات بیشتر از اداره شود، مشروط بر اینکه داوطلب مطالبه خويش را در داوطلبی باز حد اقل چند روز قبل با اداره ارایه نموده باشد؟

الف: 7 روز کاری

ب: 6 روز کاری

ج: 10 روز تقویمی

د: 8 روز تقویمی

 

سوال: در صورت که قرارداد توسط کمیسیون تدارکات ملی امضا گردیده باشد أمر اعطا درجه اول اداره جند فبصد در میعاد قرارداد افزایش آورده میتواند؟

الف: 25 فیصد

ب: 5 فیصد

ج: 20 فیصد

د: 10 فیصد

 

سوال: در صورت که قرارداد توسط کمیسیون تدارکات ملی امضا کردبده باشد و اداره تصدیق ظرفیت داشته باشد آمر اعطا درجه اول الی جند فيصد در حجم قرارداد اصلی تعدیل آورده مبٹواند ؟

الف: 10فیصد

ب: 5 فیصد

د: 15 فیصد

ج: 7 فیصد

 

سوال 12: در صورت که قرارداد توسط کمیسیون تدارکات ملی امضا گردیده باشد و اداره نصا بق ظرفیت داشته باشد آمر اعطا درجه اول الی جلد فیصد در حجم قرارداد اصلی نعد بل آورده میتواند؟

الف: 15 فیصد

ب: 5 فیصد

ج: 7 فیصد

د: 10 فیصد

 

سوال: داوطلب میتواند در مورد شرطنامه با مطالبه پیشنهاد طالب معلومات بیشتر از اداره شود، مشروط بر اینکه داوطلب مطالبه خویش را در داوطلبی مقید حداقل چند روز قبل به اداره ارایه نموده باشد؟

الف: (2) روز کاری

ب: (3) روز کاری

ج: (6) روز تقویمی

د: (4) روز تقویمی

مجموعه سوالات منابع بشری

نمونه سوالات کانکور اداره تدارکات ملی.,
نمونه سوالات کانکور اداره تدارکات

معلومات مختصر:

نام: چتر سوالات جوابات اداره تدارکات ملی

زبان نوشتاری: فارسی
تعداد صفحات : 151 صفحه
تعداد سوالات 1500 سوال و جواب همراه کلید جوابات آن

فارمت: PDF

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *